Allmänna villkor & Så här går det till

1. Hur vi på Cashking erbjuder lån
Hos oss på Cashking kan du ansöka om smslån & privatlån. Observera att vi endast rekommenderar lån och är helt oberoende, med andra ord vi förmedlar inte lån och vi erbjuder inga egna lån. Tjänsten är en rekommendation på olika aktörer  som har de bästa villkoren för dagen.

Processen hos oss är ganska enkel anser vi. Du fyller i dina kunduppgifter samt kontoinformation och godkänner att du läst samt accepterat våra villkor.

När du kommit in med en ansökan får du information om vilka lånealternativ som erbjuds just nu.

Cashking ägs utav Finance & Service Group som är ett registrerat svenskt företag och som innehar F-skatt sedel.

Det innebär att den faktura som du får från oss är utställd av Finance & Service Group och att det är till dom du ska vända dig om du har några frågor om själva fakturan. När det kommer till juridiska samt ekonomiska konsultations frågor är det till oss på Cashking som du ska vända dig till.

2. Information
Cashking rekommenderar främst Högkostnadskrediter så kallade smslån till privatpersoner för krediter under en kortare period om 61 dagar. Cashking använder sig av Konsumentverkets regelverk för konsumentfrågor. Aktuella räntor och kostnader för krediter som erbjuds på marknaden anges på hemsidan som representativt exempel.

3. Ekonomisk rådgivning & omförhandling av lån
Vi är stolta över att kunna erbjuda dig som kund hos oss en skräddarsydd lösning utifrån just din ekonomiska situation. Vi hjälper till att sätta upp en budget utifrån dina intäkter samt omkostnader och ger även tips på vilka utgifter som man kan se över och eventuellt få bort.
Har du många dyra lån med höga räntor och kort amorteringstid så tar vi kontakt med dessa finansinstitut och kan omförhandla villkoren och avbetalningstiden. För att ta del av denna tjänst kontaktar du vår kundsupport per mail och vi sätter sedan igång arbetet
för att hjälpa dig till en grönare och sundare ekonomi.

4. Återbetalning
Hela krediten ska återbetalas i sin helhet på förfallodagen till den aktör du väljer att ta lån hos detta sker genom inbetalning på det bank- eller postgirokonto som anvisas av fakturan av det finansiella kreditinstitutet. Förfallodag och belopp anges på deras faktura.

5. Ränta
Nominell årsränta framgår enligt vår lånetabell på startsidan.

6. Avgifter

Vi debiterar en låg engångsavgift om 339:- för ansökan och gäller oavsett sökt/beviljat lånebelopp. 

7. Ansvarsfull utlåning hos de aktörer vi rekommenderar lånen genom.
Vi erkänner vårt ansvar att marknadsföra våra produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt och att göra vårt bästa för att uppfylla både våra kunders och samhällets förväntningar.

Följande principer ger ytterligare information om vårt förhållningssätt till ansvarsfull utlåning.

De vi rekommenderar lån genom försöker erbjuda lån när våra kunder har råd att betala tillbaka lånet till kreditgivaren och samtliga står under tillsyn hos Finansinspektionen. Vi uppmanar samtliga att tänka igenom sin situation innan ansökan görs. Då en kredit alltid är förenat med en kostnad som kan komma att påverka ens ekonomiska situation.

Vi hjälper våra kunder att hålla sig ständigt informerade och förser dem med information och ledning kring hur man använder våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt. Vi ser till att våra kunder har all den information de behöver för att fatta ekonomiska beslut.

Vi marknadsför våra produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt.

Vårt handlande kännetecknas av integritet och vi följer juridisk och etisk praxis när vi marknadsför våra produkter.

Vi stödjer kunder som råkat ut för finansiella svårigheter genom ekonomisk konsultation och rådgivning. Upplever du att du har en ansträngd ekonomisk situation är första steget att ta hjälp för och se vad som är bästa lösningen för just dig.

Vi uppmuntrar kunder som har drabbats av finansiella problem att kontakta oss och erbjuder då vid behov en helt avgiftsfri rådgivning då det ingår i tjänsten. Vi erbjuder möjligheten att skjuta upp vår egen avgift, samt ibland även med viss rabatterad kostnad samt strukna förseningsavgifter för kunderna för att hjälpa dem vid ekonomiska svårigheter.

Ansvarsfull utlåning.

Vi uppmanar våra kunder att göra sig helt införstådda med de skyldigheter de tar på sig när de ansöker om alla sorters krediter, inklusive kortfristiga lån. Ekonomiska beslut ska inte fattas lättvindigt och vi insisterar på att våra kunder ansöker om lån enbart när de känner sig trygga med återbetalningen.

8. Konsekvenser vid sen inbetalning
Om betalning av ett utbetalt lån inte fullgörs i tid är kredittagaren skyldig att betala en påminnelseavgift om 60 kr.

9. Indrivning och inkasso
Om betalning av ett utbetalt lån inte skett efter en påminnelse överlämnas ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter på 180:- tillkommer.

10. Konsekvenser vid utebliven betalning efter Inkasso
Har betalning av ett utbetalt lån inte kommit in efter Inkasso kan ärendet komma att lämnas över till Kronofogdemyndigheten hos de valda finansinstitutet.

11. Förtidsinlösen och ångerrätt
Låntagaren har rätt att återbetala hela krediten i förtid hos de olika kreditinstituten som erbjuds på vår webbplats. Vid förtida återbetalning är låntagaren skyldig att återbetala hela krediten inklusive kreditavgift. Finance & Service Group tillämpar Svensk ångerrätt på 14 dagar i enlighet med distansavtalslagen.

12. Överlåtelse av kredit
Kredittagaren får inte överlåta eller sälja krediten för de lån som rekommenderas/tas genom Cashking.

13. Adressändring
Låntagaren är skyldig att omedelbart underrätta Cashking om ändring av adress eller telefonnummer sker.

14. Behandling av personuppgifter
Cashking & dess rekommenderade kreditgivare har rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med låntagaren.

Cashking avser att behandla personuppgifter samt annan lämnad information i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter att lämna uppgifter till myndigheter samt att genom marknadsföring lämna information om egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster enligt överenskommelse.

Cashking tillämpar PUL (Personuppgiftsslagen)

Genom att låntagaren accepterar de allmänna villkoren i samband med kreditansökan ger låntagaren sitt samtycke till att Cashking får behandla låntagarens uppgifter i enlighet med denna punkt.

15. Sekretesspolicy
Cashking respekterar integriteten hos varje individ som besöker vår webbplats, och all information som inhämtas om dig kommer i första hand att användas till att utföra de tjänster du efterfrågar och i andra hand till att förbättra de tjänster vi som företag tillhandahåller.

Informationen kommer inte att delges någon utanför Cashking eller associerade företag, eller leverantörer, agenturer och licenstagare från dessa företag och andra företag med vilka Cashking direkt eller indirekt har kommit överens om tjänster till förmån för dig.

Den kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av data och kan initialt lagras och behandlas i eller utanför Europeiska unionen var som helst i världen. Den kommer uteslutande att användas i samband med marknadsföringen av Cashkings produkter och tjänster.

Du har rätt att få reda på vilken information vi har om dig som person och att vid behov göra rättelser. Du har även rätt att be oss att inte använda informationen. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att tillmötesgå dina önskemål.

16. Förnyelsepolicy
Cashking kan inte hjälpa dig med en förlängning på lån efter förfallodatum.

 17. Missbruksregistrering
Cashking kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister vid grovt eftersatt återbetalning eller vid misstänkt bedrägeriförsök. Cashking har även rätt att polisanmäla bedrägerier och misstänkta bedrägeriförsök.

18. Klagomål
Klagomål sker genom skriftligt meddelande förslagsvis till Cashkings kundtjänst per mail till: support@express-lan.com

Kredittagaren kan vid missnöje också vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, telefon eller allmän domstol.

19. Tvist
Tvist med anledning av ett beviljat lån hos någon av de rekommenderat kreditinstituten ska i första hand lösas genom överenskommelse mellan parterna. Om en överenskommelse inte kan nås har parterna rätt att få tvisten prövad i domstol eller av kronofogdemyndigheten.

20. Hit vänder du dig om du får ekonomiska svårigheter
Om du får ekonomiska problem kan det vara bra att veta att det finns hjälp att få även inom din kommun. Vi berättar om hur du gör för att hitta gratis rådgivning om din ekonomi och om var du ska vända dig med konsumentfrågor i din kommun. I Sverige finns det också fyra konsumentbyråer som hjälper konsumenter samt upplysningstjänsten Hallå konsument där du kan gå in och få svar på många av dina konsumentfrågor. Vi rekommenderar därför i andra hand att du vänder dig till Hallå konsument om du känner att din ekonomiska situation inte kan förbättras genom kontakten med oss. Du kan hitta mer information från följande länk: https://www.hallakonsument.se/kontaktkort/kommunal-verksamhet/stockholm/stockholm—sodermalm/budget–och-skuldradgivning-stockholm—sodermalm/