Belopp *

Förnamn *

Efternamn *

Personnummer 10 siffror utan bindestreck*

Gatuadress *

Postnummer *

Ort *

Clearingnr. *

Kontonummer *

Bank *

E-postadress*

Mobiltelefon *

Jag godkänner serviceavgiften

Jag godkänner villkoren

Fyll i dessa tecken i fältet nedan:

captcha

Hos Cashking.nu hittar du
attraktiva smslån!

Cashking.nu förmedlar Högkostnadskrediter upp till 5000 kr i 61 dagar. Välkommen med din ansökan!

Lånesumma  Du betalar om 61 dagar Avgift Räntekostnad Effektiv års ränta
1 000:- 1669:-* 369:- 300:- 2043%
2 000:- 2669:-* 369:- 300:- 462,16%
3 000:- 3710:-* 369:- 341:- 256,51%
4 000:- 4824:-* 369:- 455:- 206,73%
5 000:- 5937:-*
369:- 568:- 179,49%

* Orderavgift är inkluderad i tabellen under avgift. Fakturering sker genom Finance & Accounting Grupp Stockholm 969789-6737. Observera att detta är en Högkostnadskredit!

Räkneexempel: Lånar du 5000 SEK genom Cashking med en återbetalningstid på 61 dagar betalar du tillbaka totalt 5857 SEK på 1 återbetalning och om lånet inte beviljas betalar du endast 369 SEK/mån-ny kontroll. Förmedlingstjänsten löper under en period på 3 månader. I tjänsten ingår även fri ekonomisk rådgivning och konsultation. Kontakta oss gärna via vårt kontaktformulär för hjälp. Kostnaden för ett lån består av Räntekostnad 568 SEK och en avgift på 369 SEK. Effektiva årsräntan ligger då på 179,49% och krediträntan på 18,74%.

symbol_64pxDet här är en högkostnadskredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

Capital Europe Invest Corp 150271 är ett registrerat bolag  och innehar tillstånd för förmedling av finansiella tjänster inom dess jurisdiktion. Capital Europe Invest eftersträvar att följa Konsumentverkets riktlinjer samt följer de riktlinjer som finns i enlighet med rådande lagar, regler och förordningar son finns inom bolagets jurisdiktion. För mer information hänvisar vi till länkarna här under. Cashking Europe Invest förmedlar endast lån till de kreditgivare som idag erbjuder de attraktivaste priserna inom branschen. Observera att tillfälliga krediter oftast är en tillfällig lösning på ett inte sällan permanent ekonomiskt problem. Därav har vi valt att utan extra kostnad erbjuda fri ekonomisk konsultation och där vi kommer med tips om hur du kan förändra din ekonomi och få en sundare och grönare ekonomi. Det handlar oftast om ens egna inställning och vilka handlingar man är beredd att ta för att komma ur en destruktiv cirkel. Vi delar gärna med oss av våra tips och hoppas att våra tips ska vara till nytta för dig i framtiden. 

Almänna villkor & Så här går det till

Almänna villkor & Så här går det till

1. Hur vi på Cashking förmedlar lån

Hos oss på Cashking kan du ansöka om fördelaktiga smslån. Observera att vi endast förmedlar lån och är helt oberoende, med andra ord vi förmedlar lån till de aktörer som erbjuder bäst villkor för dagen. Observera med denna information att vi inte sysslar med någon egen långivning överhuvudtaget.

Vi debiterar 369:-/mån per ansökan hos oss (totalt max 3 ansökningar) och i denna kostnad så ingår även fri ekonomisk konsultation med någon av våra kreditexperter. Processen hos oss är ganska enkel anser vi. Du fyller i dina kund uppgifter samt kontoinformation och godkänner att du läst samt accepterat våra villkor. I samband med denna ansökan så legitimerar du dig även med mobilt bank id så vi kan säkerställa att du är den person som ansökan avser. När du kommit in med en ansökan tar det några timmar för oss att behandla denna om du kan beviljas lån kommer du få information om detta per mail. Om du får avslag på ditt lån rekommenderar vi att du inte gör någon ny ansökan hos oss de närmaste 6 månaderna då det högst troligt kommer leda till ett nytt avslag.

Cashking ägs utav Capital Europe Invest 150271 som är ett registrerat och auktoriserat bolag i Belize och som har yttersta juridiska ansvar för bolagets drift samt tjänster, Capital Europe Invest har i sin tur anlitat Finance & Accounting Grupp 969789-6737 att sköta faktureringen för våra tjänster på den svenska marknaden.

Det innebär att den faktura som du får från oss är utställd av Finance & Accounting Grupp och att det är till dom du ska vända dig om du har några frågor om själva fakturan. När det kommer till juridiska samt ekonomiska konsultations frågor är det till oss på Cashking som du kan vända dig.

2. Information 

Cashking förmedlar Högkostnadskrediter så kallade smslån till privatpersoner för krediter under en kortare period om 61 dagar. Cashking använder sig av Konsumentverkets regelverk för konsumentfrågor. Aktuella räntor och kostnader för våra krediter anges på hemsidan.

3. Återbetalning

Hela krediten  ska återbetalas i sin helhet på förfallodagen genom inbetalning på det bank- eller postgirokonto som anvisas av fakturan. Förfallodag och belopp anges på fakturan.

4. Ränta

Nomninell årsränta framgår enligt vår lånetabell på startsidan.

5. Avgifter

Du finner våra avgifter i lånetabellen högre upp. Avgiften tillkommer på 369:-/mån oavsett beslut och löper under en period om 3 månader. Totalt betalar du aldrig mer än 1107 SEK till oss vilket är lägre avgift än vad exempelvis en jurist inom ekonomi skulle debitera för 1 timmes konsultation.

6. Ansvarsfull utlåning hos de aktörer vi förmedlar lånen genom.

Vi erkänner vårt ansvar att marknadsföra våra produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt och att göra vårt bästa för att uppfylla både våra kunders och samhällets förväntningar.

Följande principer ger ytterligare information om vårt förhållningssätt till ansvarsfull utlåning.

De vi förmedlar lån genom försöker erbjuda lån när våra kunder har råd att betala tillbaka lånet till kreditgivaren. Vi uppmanar samtliga att tänka igenom sin situation innan ansökan görs. Då en kredit alltid är förenat med en kostnad som kan komma att påverka ens ekonomiska situation.

Vi har utvecklat en sofistikerad procedur för riskbedömning och beslutsfattande och en godkännandeprocess som låter oss att snabbt fatta objektiva och ansvarsfulla beslut dygnet runt. Vi följer en strikt, detaljerad och förnuftig process med lånekriterier, inklusive användning av kreditvärdering, kontroll genom kreditupplysning och att kunden har tillräckliga inkomster för att ha möjlighet till återbetalning.

Vi hjälper våra kunder att hålla sig ständigt informerade och förser dem med information och ledning kring hur man använder våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt. Vi ser till att våra kunder har all den information de behöver för att fatta ekonomiska beslut.

Vi marknadsför våra produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt.

Vårt handlande kännetecknas av integritet och vi följer juridisk och etisk praxis när vi marknadsför våra produkter.

Vi stödjer kunder som råkat ut för finansiella svårigheter.

Vi uppmuntrar kunder som har drabbats av finansiella problem att kontakta oss och erbjuder då vid behov en avgiftsfri rådgivning. Vi erbjuder möjligheten att skjuta upp vår betalning, med rabatterade kostnader och strukna förseningsavgifter för kunderna för att hjälpa dem vid ekonomiska svårigheter.

Ansvarsfull utlåning.

Vi uppmanar våra kunder att göra sig helt införstådda med de skyldigheter de tar på sig när de ansöker om alla sorters krediter, inklusive kortfristiga lån. Ekonomiska beslut ska inte fattas lättvindigt och vi insisterar på att våra kunder ansöker om lån enbart när de känner sig trygga med återbetalningen.

7. Konsekvenser vid sen inbetalning

Om betalning inte fullgörs i tid är kredittagaren skyldig att betala en påminnelseavgift om 60 kr.

8. Indrivning och inkasso

Om betalning inte skett efter en påminnelse överlämnas ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter på 180:- tillkommer.

 

9. Konsekvenser vid utebliven betalning efter Inkasso

Har betalning inte kommit in efter Inkasso kan ärendet komma att lämnas över till Kronofogdemyndigheten för indrivning och Capital Europe Invest har rätten att överlåta fordran till utomstående finansbolag vid utebliven betalning.

10. Förtidsinlösen och ångerrätt

Låntagaren har rätt att återbetala hela krediten i förtid. Vid förtida återbetalning är låntagaren skyldig att återbetala hela krediten inklusive kreditavgift. Capital Europe Invest tillämpar Svensk ångerrätt på 14 dagar i enlighet med distansavtalslagen. Det innebär att bolaget inte kommer debitera någon avgift överhuvudtaget om en skriftlig begäran skickas in att man ångrat sin ansökan efter gjord ansökan och senast 14 dagar efter att ansökan inkommit till bolaget.

 

11. Överlåtelse av kredit

Kredittagaren får inte överlåta eller sälja krediten.

 

12. Adressändring

Låntagaren är skyldig att omedelbart underrätta Cashking om ändring av adress eller telefonnummer sker.

 

13. Behandling av personuppgifter

Cashking & dess kreditgivare har rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med låntagaren.

Cashking avser att behandla kredittagarens personuppgifter samt annan lämnad information i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter att lämna uppgifter till myndigheter samt att genom marknadsföring lämna information om egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster enligt överenskommelse.

Cashking tillämpar PUL (Personuppgiftsslagen)

Genom att låntagaren accepterar de allmänna villkoren i samband med kreditansökan ger låntagaren sitt samtycke till att Cashking får behandla låntagarens uppgifter i enlighet med denna punkt.

14. Sekretesspolicy

Cashking respekterar integriteten hos varje individ som besöker vår webbplats, och all information som inhämtas om dig kommer i första hand att användas till att utföra de tjänster du efterfrågar och i andra hand till att förbättra de tjänster vi som företag tillhandahåller.

Informationen kommer inte att delges någon utanför Cashking eller associerade företag, eller leverantörer, agenturer och licenstagare från dessa företag och andra företag med vilka Cashking direkt eller indirekt har kommit överens om tjänster till förmån för dig.

Den kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av data och kan initialt lagras och behandlas i eller utanför Europeiska unionen var som helst i världen. Den kommer uteslutande att användas i samband med marknadsföringen av Smscash produkter och tjänster.

Du har rätt att få reda på vilken information vi har om dig som person och att vid behov göra rättelser. Du har även rätt att be oss att inte använda informationen. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att tillmötesgå dina önskemål.

15. Förnyelsepolicy

Cashking kan inte hjälpa dig med en förlängning på lån efter förfallodatum.

 

 16. Missbruksregistrering

Cashking kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister vid grovt eftersatt återbetalning, vid misstänkt bedrägeriförsök eller om lånet beviljats på oriktiga förutsättningar. Cashking har även rätt att polisanmäla bedrägerier och misstänkta bedrägeriförsök.

 

17. Klagomål

Klagomål sker genom skriftligt meddelande till Cashking. Kredittagaren kan vid missnöje också vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, telefon eller allmän domstol.

 

18. Tvist

Tvist med anledning av lånet eller dessa villkor ska i första hand lösas genom överenskommelse mellan parterna. Om en överenskommelse inte kan nås har parterna rätt att få tvisten prövad i domstol eller av kronofogdemyndigheten.

19. Hit vänder du dig om du får ekonomiska svårigheter

Om du får ekonomiska problem kan det vara bra att veta att det finns hjälp att få. Vi berättar om hur du gör för att hitta gratis rådgivning om din ekonomi och om var du ska vända dig med konsumentfrågor i din kommun. I Sverige finns det också fyra konsumentbyråer som hjälper konsumenter samt upplysningstjänsten Hallå konsument där du kan surfa in och få svar på många av dina konsumentfrågor. Vi rekommenderar därför i första hand att du vänder dig till Hallå konsument som du kan hitta från följande länk: https://www.hallakonsument.se/kontaktkort/kommunal-verksamhet/stockholm/stockholm—sodermalm/budget–och-skuldradgivning-stockholm—sodermalm/