Belopp *

Förnamn *

Efternamn *

Personnummer 10 siffror utan bindestreck*

Gatuadress *

Postnummer *

Ort *

Clearingnr. *

Kontonummer *

Bank *

E-postadress*

Mobiltelefon *

Jag godkänner serviceavgiften

Jag godkänner villkoren

Fyll i dessa tecken i fältet nedan:

captcha

Hos Cashking.nu hittar du
attraktiva smslån!

Cashking.nu erbjuder fördelaktiga smslån upp till 5000 kr i 61-90dagar. Välkommen med din ansökan!

Lånesumma Du betalar Avgift Mån.ränta Max Effektiv årsränta
1 000:- 1477:-* 400:- 77:- 2264,33%
2 000:- 2633:-* 400:- 233:- 815,68%
3 000:- 3789:-* 400:- 389:- 552,45%
4 000:- 5024:-* 400:- 624:- 523,53%
5 000:- 6312:-*
400:- 912:- 550,04%

* Orderavgift tillkommer på 495:-. 

Räkneexempel/låneinformation: Minimum återbetalningstid är alltid 61 dagar, maximum 90 dagar. Max. effektiv årsränta 2264,72%. Max. nominell ränta 140,00%. Exempel: låna 5000 kr, 61 dagar, ränta 912 kr, avgift 400 kr, totalt 6312 kr, effektiva räntan 2264,72%. Ett lån på 5000 kr kostar 6312 kr + Förmedlingsavgift 495 kr Totalt att betala 6807:-

Capital Europe Invest Corp 150271 är ett registrerat bolag  och innehar tillstånd för förmedling av finansiella tjänster inom dess jurisdiktion. Capital Europe Invest eftersträvar att följa Konsumentverkets riktlinjer samt följer de riktlinjer som finns i enlighet med rådande lagar, regler och förordningar son finns inom bolagets jurisdiktion. För mer information hänvisar vi till länkarna här under.
Finansinspektionen Konsumentverket

Almänna villkor

1. Information
Cashking.nu erbjuder snabblån till privatpersoner för krediter under en kortare period om 61-90 dagar. Cashking.nu använder sig av Konsumentverkets regelverk för konsumentfrågor. Aktuella räntor och kostnader för våra krediter anges på hemsidan.
2. Kreditansökan
Efter ansökan kan låntagaren beviljas kredit av Kreditgivaren förutsatt att kreditupplysningen blir godkänd. Kreditgivaren betalar ut krediten till låntagarens bankkonto. För att kunna få kredit genom oss kräver vi följande:
  • Vara minst 20 år
  • Vara svensk medborgare och mantalsskriven i Sverige sedan två år
  • Ha ett registrerat telefonnummer på sin person
  • Ha en taxerad årsinkomst på minst 60.000:-
  • Inte ha några betalningsanmärkningar
  • Max 3st pågående smslån
3. Återbetalning
Hela krediten  ska återbetalas i sin helhet på förfallodagen genom inbetalning på det bank- eller postgirokonto som anvisas av fakturan. Förfallodag och belopp anges på fakturan.
4. Ränta
Nomninell årsränta framgår enligt vår lånetabell på startsidan.
5. Avgifter
Du finner våra avgifter i lånetabellen högre upp. Order avgift tillkommer på 495:-.

6. Ansvarsfull utlåning

Ledstjärnan hos Cashking.nu är ansvarsfull utlåning. Vi erkänner vårt ansvar att marknadsföra våra produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt och att göra vårt bästa för att uppfylla både våra kunders och samhällets förväntningar.

Följande principer ger ytterligare information om vårt förhållningssätt till ansvarsfull utlåning.

Vi försöker erbjuda lån när våra kunder har råd att betala tillbaka lånet till kreditgivaren. Vi uppmanar samtliga att tänka igenom sin situation innan ansökan görs. Då en kredit alltid är förenat med en kostnad som kan komma att påverka ens ekonomiska situation.

Vi har utvecklat en sofistikerad procedur för riskbedömning och beslutsfattande och en godkännandeprocess som låter oss att snabbt fatta objektiva och ansvarsfulla beslut dygnet runt. Vi följer en strikt, detaljerad och förnuftig process med lånekriterier, inklusive användning av kreditvärdering, kontroll genom kreditupplysning och att kunden har tillräckliga inkomster för att ha möjlighet till återbetalning.

Vi hjälper våra kunder att hålla sig ständigt informerade och förser dem med information och ledning kring hur man använder våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt. Vi ser till att våra kunder har all den information de behöver för att fatta ekonomiska beslut.

Vi marknadsför våra produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt.

Vårt handlande kännetecknas av integritet och vi följer juridisk och etisk praxis när vi marknadsför våra produkter.

Vi stödjer kunder som råkat ut för finansiella svårigheter.

Vi uppmuntrar kunder som har drabbats av finansiella problem att kontakta oss och erbjuder då vid behov en avgiftsfri rådgivning. Vi erbjuder möjligheten att skjuta upp vår betalning, med rabatterade kostnader och strukna förseningsavgifter för kunderna för att hjälpa dem vid ekonomiska svårigheter.

Ansvarsfull utlåning.

Vi uppmanar våra kunder att göra sig helt införstådda med de skyldigheter de tar på sig när de ansöker om alla sorters krediter, inklusive kortfristiga lån. Ekonomiska beslut ska inte fattas lättvindigt och vi insisterar på att våra kunder ansöker om lån enbart när de känner sig trygga med återbetalningen.

7. Konsekvenser vid sen inbetalning

Om betalning inte fullgörs i tid är kredittagaren skyldig att betala en påminnelseavgift om 60 kr.

8. Indrivning och inkasso

Om betalning inte skett efter en påminnelse överlämnas ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter på 180:- tillkommer.

 

9. Konsekvenser vid utebliven betalning efter Inkasso

Har betalning inte kommit in efter Inkasso kan ärendet komma att lämnas över till Kronofogdemyndigheten för indrivning och Capital Europe Invest har rätten att överlåta fordran till utomstående finansbolag vid utebliven betalning.

10. Förtidsinlösen och ångerrätt

Låntagaren har rätt att återbetala hela krediten i förtid. Vid förtida återbetalning är låntagaren skyldig att återbetala hela krediten inklusive kreditavgift. I de fall kunden åberopar sin ångerrätt ska detta ska till den kreditgivare som lånet beviljades igenom.

 

11. Överlåtelse av kredit

Kredittagaren får inte överlåta eller sälja krediten.

 

12. Adressändring

Låntagaren är skyldig att omedelbart underrätta cashking.nu om ändring av adress eller telefonnummer sker.

 

13. Behandling av personuppgifter

Cashking.nu & dess kreditgivare har rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med låntagaren.

Cashking.nu avser att behandla kredittagarens personuppgifter samt annan lämnad information i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter att lämna uppgifter till myndigheter samt att genom marknadsföring lämna information om egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster enligt överenskommelse.

Cashking.nu tillämpar PUL (Personuppgiftsslagen)

Genom att låntagaren accepterar de allmänna villkoren i samband med kreditansökan ger låntagaren sitt samtycke till att Cashking.nu får behandla låntagarens uppgifter i enlighet med denna punkt.

14. Sekretesspolicy

Cashking.nu respekterar integriteten hos varje individ som besöker vår webbplats, och all information som inhämtas om dig kommer i första hand att användas till att utföra de tjänster du efterfrågar och i andra hand till att förbättra de tjänster vi som företag tillhandahåller.

Informationen kommer inte att delges någon utanför Cashking.nu eller associerade företag, eller leverantörer, agenturer och licenstagare från dessa företag och andra företag med vilka Cashking.nu direkt eller indirekt har kommit överens om tjänster till förmån för dig.

Den kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av data och kan initialt lagras och behandlas i eller utanför Europeiska unionen var som helst i världen. Den kommer uteslutande att användas i samband med marknadsföringen av Cashkings produkter och tjänster.

Du har rätt att få reda på vilken information vi har om dig som person och att vid behov göra rättelser. Du har även rätt att be oss att inte använda informationen. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att tillmötesgå dina önskemål.

15. Förnyelsepolicy

Cashking.nu kan inte hjälpa dig med en förlängning på lån efter förfallodatum.

 

 16. Missbruksregistrering

Cashking.nu kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister vid grovt eftersatt återbetalning, vid misstänkt bedrägeriförsök eller om lånet beviljats på oriktiga förutsättningar. Cashking.nu har även rätt att polisanmäla bedrägerier och misstänkta bedrägeriförsök.

 

17. Klagomål

Klagomål sker genom skriftligt meddelande till Cashking.nu. Kredittagaren kan vid missnöje också vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, telefon eller allmän domstol.

 

18. Tvist

Tvist med anledning av lånet eller dessa villkor ska i första hand lösas genom överenskommelse mellan parterna. Om en överenskommelse inte kan nås har parterna rätt att få tvisten prövad i domstol eller av kronofogdemyndigheten.